Części zamienne w strategii MRO (Maintenance, Repair, and Operations) – skuteczne zarządzanie zasobami

Jedną z istotniejszych kwestii związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw specjalizujących się w realizacji rozmaitych procesów produkcyjnych jest podejmowanie efektywnych działań z zakresu utrzymania ruchu, a więc dbania o stan techniczny wykorzystywanych maszyn i urządzeń. Czynności te są najczęściej wykonywane w ramach przyjętej przed konkretne przedsiębiorstw strategii MRO (Maintenance, Repair, and Operations), zazwyczaj będącej elementem określonego podejścia do ERP (Enterprise Resource Planning). Wiążą się one z dokonywaniem cyklicznych przeglądów i niezbędnych czynności obsługowych np. prawidłowym czyszczeniem komponentów czy ich smarowaniem, a także wykrywaniem usterek, diagnozowaniem przyczyn niesprawności oraz ich usuwaniem. Wszystkie operacje tego rodzaju wymagają jednak dostępu do właściwych części zamiennych do maszyn. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.

Czym jest MRO?

MRO to czynności konieczne, by maszyny i urządzenia były sprawne technicznie oraz funkcjonowały z maksymalną możliwą do uzyskania efektywnością, a także pracowały bezawaryjnie przez jak najdłuższy okres. W ich ramach dba się o to, by wszystkie roboty związane z regularną konserwacją, naprawami czy wymianą elementów eksploatacyjnych następowały szybko dzięki dostępności potrzebnych części zamiennych, narzędzi oraz akcesoriów niezbędnych w konkretnym przypadku. Bazą dla efektywnego MRO jest często korzystanie z możliwości oferowanych przez systemy MES (Manufacturing Execution System) w zakresie autodiagnostyki i włączenie obsługi zamówień w system ERP.

Co można zyskać dzięki wdrożeniu odpowiedniej MRO?

Podstawową korzyścią z opracowania odpowiedniej MRO i jej realizacji jest skrócenie czasu potrzebnego na pozyskanie niezbędnych zasobów, a także optymalne planowanie czynności z obszaru serwisowania oraz naprawy wykorzystywanego sprzętu. Dzięki temu działanie linii produkcyjnych może być maksymalnie efektywne, a czas na ich obsługę techniczną znacznie skrócony, co bezpośrednio przekłada się na poziom kosztów.